5th International Photo Contest Inspiration with MATERIALS. AGEING as a photographic inspiration.

5. međunarodni fotografski natječaj “MATRIB INSPIRACIJA MATERIJALOM”,  tema:  Starenje

U sklopu Međunarodne konferencije MATRIB (materijali, trošenje, recikliranje) otvoren je 5. međunarodni fotografski natječaj INSPIRACIJA MATERIJALOM. Tema ovogodišnjeg natjecaja je Starenje.

Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne teme Natječaja. Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici.

Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografija. Jedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija. Sudjelovanje na Natječaju je besplatno.

Na Natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani autori iz Hrvatske i inozemstva.

Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene u sklopu Konferencije Matrib 2018 koja će se održati na otoku Korčuli u Veloj Luci od 26. lipnja do 30. lipnja 2018. godine. Otvorenje izložbe u Galeriji Vela Luka bit će u srijedu 27. lipnja 2018. g. te će na otvorenju izložbe biti proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.

Digitalne zapise fotografija zajedno s ispunjenim prijavnicama treba dostaviti do 9. lipnja 2018. godine na e-mail adresu (ako veličina prijave zajedno sa fotografijama prelazi limit jednog maila, slobodno pošaljite fotografije u više mailova): matrib.photo.contest@gmail.com

U subject maila treba obavezno staviti ime i prezime autora.

Digitalni zapisi fotografija moraju biti spremljeni u najfinijem .jpg formatu (12) i rezoluciji 300 dpi u dimenzijama ispisa A3 (29,7 x 42 cm). U slučaju različitih dimenzija, dulja strana fotografije mora biti 42 cm.

Kolor fotografije moraju biti spremljene u sRGB prostoru boja, a crno-bijele kao grayscale. Datoteke moraju biti nazvane prezimenom autora, a ako se radi o seriji, prezimenom i brojem (single_prezime_naziv pojedinačne fotografije, series_prezime_fotografija iz serije1-5).

Svi će sudionici Natječaja o odabranim autorima izlagačima biti obaviješteni e-mailom do 18. lipnja 2018. godine. Rezultati žiriranja će biti objavljeni i na web stranicama Hrvatskog društva za materijale i tribologiju – http://www.hdmt.hr/.

Autori fotografija se prijavljivanjem na Natječaj slažu da se njihove fotografije, bez naknade, koriste u promotivne svrhe (u svim promotivnim materijalima te u svim promotivnim događanjima vezanim uz Konferenciju i Izložbu).

Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti preko e-maila: matrib.photo.contest@gmail.com

 

5th International Photo Contest Inspiration with MATERIALS. The theme is AGEING as a photographic inspiration.

As part of the International Conference MATRIB 2018 the 5th International Photo Contest Inspiration with MATERIALS is opened. The theme is AGEING as a photographic inspiration.

Approach topic is free with respect to the basic theme of the contest. Photos can be made in color or black and white technique.

Participation at the contest: One author can submit single and (or) a series (3-5 photos) of photographs.

The Contest is open to all interested authors from Croatia and internationally. Participation is free.

The jury will select the photographs that will be exhibited as part of the Conference which will be held on the island Korcula in Vela Luka from 26th to 30th June 2018. Opening of the exhibition will be at the Gallery Vela Luka on Wednesday, 27th of June 2018. At the opening of the exhibition the winners for the individual and a series of photographs and commended authors will be declared.

Digital records of photos together with the completed application form should be submitted till 9th of June, 2018. to the e-mail address (if your application together with photographs exceeds attachments limit, please do feel free to send it in more e-mails): matrib.photo.contest@gmail.com

In the e-mail subject is mandatory to put the name and surname of the author.

Digital photos must be saved in .jpg format finest quality (12) and 300 dpi resolution at print dimensions (approximately) A3 form 29,7 x 42 cm. In the case of different dimensions, long side of the photos must be 42 cm.

Color images must be saved in the sRGB color space, and black and white as grayscale. Files must be named after the surname of the author, and if it is a series, a name and number (single_surname_name of the photo, series_surname_photo 1-5 (2-5)…(5-5)).

All the participants of the contest will be notified by e-mail till 18th June 2018 on the results of the judging. Selection results will be published on the website of the Croatian Society for Materials and Tribology – http://www.hdmt.hr/.

Authors of the photographs by applying on the competition agree that their photos, free of charge, can be used for promotional purposes (all promotional materials and all promotional happenings related to the conference and exhibition).

More information about the contest can be obtained by sending mail to: matrib.photo.contest@gmail.com