HDMT is organising MTECH 2017 International Conference

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Međunarodnu Konferenciju MTECH koja će se održati u Zadru, od 4. do 7. listopada 2017. godine, u organizaciji Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT), Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP), Hrvatskog društva za zaštitu materijala (HDZaMa) i Hrvatskog centra za nerazorna ispitivanja (CeNI).

 Za više detalja molimo pogledajte službenu stranicu konferencije www.mtech.com.hr.

 

We are pleased to invite you to the International Conference MTECH which will take place in Zadar, from 4. to 7. October 2017. Co-organized by the Croatian Society for Materials and Tribology (HDMT), the Croatian Society for Heat Treatment and Surface Engineering (HDTOIP), the Croatian Society for Materials Protection (HDZaMa), and the Croatian Center for Nondestructive Testing (CeNI).

 For more details please check the official web page of the Conference www.mtech.com.hr.